הקמת פינת משחקים בבית הספר אלעטאונה

מספר מכרז:15/2019
מועד אחרון להגשה:15/04/2019
קובץ:הקמת פינת משחקים בבית הספר אלעטאונה