הנגשת כיתות לימוד לתלמידים לקויי שמיעה

מספר מכרז:16/2019
מועד אחרון להגשה:15/04/2019
קובץ:הנגשת כיתות לימוד לתלמידים לקויי שמיעה