ביצוע עבודות שיפוץ מרכז הצעירים

מספר מכרז:08/2019
מועד אחרון להגשה:15/04/2019
קובץ:ביצוע עבודות שיפוץ מרכז הצעירים