מכרז חוזר לביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המועצה

מספר מכרז:02/2019
מועד אחרון להגשה:28/04/2019
קובץ:מכרז חוזר לביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המועצה