מכרז פומבי לאספקת ציוד למגמות טכנולוגיות קיימות

מספר מכרז:12/2019
מועד אחרון להגשה:17/06/2019
קובץ:מכרז פומבי לאספקת ציוד למגמות טכנולוגיות קיימות