מכרז לאספקת ציוד תקשוב אלעטאוונה

מספר מכרז:14/2019
מועד אחרון להגשה:17/06/2019
קובץ:מכרז לאספקת ציוד תקשוב אלעטאוונה