מכרז הצטיידות מגמות חדשות - שלב ב

מספר מכרז:13/2019
מועד אחרון להגשה:17/06/2019
קובץ:מכרז הצטיידות מגמות חדשות - שלב ב