מכרז פומבי לבניית בית ספר למחוננים

מספר מכרז:17/2019
מועד אחרון להגשה:20/08/2019
קובץ:מכרז פומבי לבניית בית ספר למחוננים

הערה: מועד ההגשה נדחה ל- 20.08.2019 באותה שעה

ביס מחוננים - תשריט.pdf