מכרז פומבי לבניית בית ספר לאוטיסטים

מספר מכרז:18/2019
מועד אחרון להגשה:20/08/2019
קובץ:מכרז פומבי לבניית בית ספר לאוטיסטים

הערה: מועד ההגשה נדחה ל- 20.08.2019 באותה שעה

תשריט ביס אוטיסטים.pdf