מכרז פומבי לביצוע עבודות גידור בבית הספר אלאנדלוס

מספר מכרז:19/2019
מועד אחרון להגשה:08/08/2019
קובץ:מכרז פומבי לביצוע עבודות גידור בבית הספר אלאנדלוס