מכרז לביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המועצה-חוזר

מספר מכרז:02/2019
מועד אחרון להגשה:19/08/2019
קובץ:מכרז לביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המועצה-חוזר