מכרז להפעלת מרכז לקידום נוער בסיכון

מספר מכרז:24/2019
מועד אחרון להגשה:19/08/2019
קובץ:מכרז להפעלת מרכז לקידום נוער בסיכון