מכרז פומבי לביצוע קירות בטון היקפיים

מספר מכרז:21/2019
מועד אחרון להגשה:05/09/2019
קובץ:מכרז פומבי לביצוע קירות בטון היקפיים

הערה: הוארך תאריך ההגשה עד 05.09.2019

פרוטוקול סיור קבלנים מגרש אטלתיקה חורה.pdf