מכרז פומבי להחלפת מזגנים בבתי ספר

מספר מכרז:22/2019
מועד אחרון להגשה:22/08/2019
קובץ:מכרז פומבי להחלפת מזגנים בבתי ספר