מכרז ציוד למעונות יום

מספר מכרז:25/2019
מועד אחרון להגשה:26/08/2019
קובץ:מכרז ציוד למעונות יום