מכרז פומבי להצללה

מספר מכרז:23/2019
מועד אחרון להגשה:26/08/2019
קובץ:מכרז פומבי להצללה