החלפת מזגנים בבתי הספר-חוזר

מספר מכרז:22/2019
מועד אחרון להגשה:02/09/2019
קובץ:החלפת מזגנים בבתי הספר-חוזר