מכרז פומבי להקמת בריכת שחייה לימודית

מספר מכרז:03/2019
מועד אחרון להגשה:03/10/2019
קובץ:מכרז פומבי להקמת בריכת שחייה לימודית