בניית בניית בית ספר למחוננים

מספר מכרז:17/2019
מועד אחרון להגשה:20/11/2019
קובץ:בניית בניית בית ספר למחוננים