ביצוע תשתיות למחסני מלח

מספר מכרז:27/2019
מועד אחרון להגשה:21/11/2019
קובץ:ביצוע תשתיות למחסני מלח