להקמת קירות בטון היקפיים למגרשי כדורגל ואתלטיקה(חוזר)

מספר מכרז:21/2019
מועד אחרון להגשה:09/12/2019
קובץ:להקמת קירות בטון היקפיים למגרשי כדורגל ואתלטיקה(חוזר)