מכרז פומבי לגינון וביצוע אי תנועה ברחוב אלנור

מספר מכרז:29/2019
מועד אחרון להגשה:22/12/2019
קובץ:מכרז פומבי לגינון וביצוע אי תנועה ברחוב אלנור