נוסח מעודכן מכרז הרחבת תחזוקה במועצה

מספר מכרז:02/2019
מועד אחרון להגשה:16/12/2016
קובץ:נוסח מעודכן מכרז הרחבת תחזוקה במועצה