מכרז ניקיון מוסדות

מספר מכרז:30/2019
מועד אחרון להגשה:16/12/2019
קובץ:מכרז ניקיון מוסדות