מכרז פומבי להצללה - נוסח מתוקן

מספר מכרז:23/2019
מועד אחרון להגשה:19/01/2020
קובץ:מכרז פומבי להצללה - נוסח מתוקן
לאור השביתה שהוכרזה במועצה ביום 12.01.2020 הוארך מועד הגשת המכרז עד ליום ראשן 19.01.2020 באותה השעה