ביצוע עבודות גינון ותחזוקה

מספר מכרז:02/2020
מועד אחרון להגשה:01/03/2020
קובץ:ביצוע עבודות גינון ותחזוקה