מכרז סופי ציוד למעונות יום

מספר מכרז:03/2020
מועד אחרון להגשה:01/03/2020
קובץ:מכרז סופי ציוד למעונות יום