הצטיידות ליום שהות ארוך

מספר מכרז:05/2020
מועד אחרון להגשה:22/03/2020
קובץ:הצטיידות ליום שהות ארוך