מכרז פומבי הקמת שוק עירוני

מספר מכרז:8/2020
מועד אחרון להגשה:14/06/2020
קובץ:מכרז פומבי הקמת שוק עירוני