חוקי עזר

ניתן לעיין בחוקי העזר אף באתר משרד הפנים ובמזכירות המועצה לאחר תיאום בטלפון: 08-6868404/6.