ספר טלפונים

אגף
  
  
  
לשכת ראש המועצה08-686844403-7256133
מזכיר המועצה08-6868404/608-6510985
חינוך08-686843008-6513278
גזברות וגביה08-686841008-6512206
גביה08-686841408-6510657
הנדסה08-686845008-6519433
רווחה08-686844208-6519921
תברואה08-6868424
גינון08-6868423
עיר ללא אלימות08-6868428
מוקד עירוני*6687