פניות הציבור

​ממונה פניות הציבור במועצה הינו מר אבולקיעאן עומר.

טלפון: 08-6868424

 

ניתן לפנות גם באמצעות טופס מקוון: