התקשרויות ע"פ צו

התקשרויות ע"פ צו המועצות המקומיות(הוראות שעה), תשע"ח-2018

 

  
  
18/02/2018אספקת שירותי ליסנג תפעולי לכלי רכב
18/02/2018ביצוע גן ילדים כיתתי שכונה 9
18/02/2018ביצוע גן ילדים תלת כיתתי שכונה 15 מגרש 906
18/02/2018ביצוע גן ילדים 4 כיתתי חינוך מיוחד מגרש
18/02/2018ביצוע גן ילדים דו כיתתי שכונה 13 מגרש 902
18/02/2018ביצוע גן ילדים תלת כיתתי שכונה 13 מגרש 907
18/02/2018ביצוע מקיף אלחיאת שלב א מגרש 900
16/10/2018תכנון ובנית מוסדות החינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 750 מטר
13/11/2018תכנון ובנית מוסדות החינוך וציבור בהיקף של מעל ל- 750 מ"ר מק/ 11/2018