מידע תכנוני

שלום תושב יקר
מידע תכנוני נתן לקבל ממחלקת הנדסה
טלפון 086868450
מאייל .  tzvikagb@gmail.com
מהנדס המועצה
צביקה גרינברג