נוהל הקצאות מקרקעין

מועצה מקומית חורה למקצאה מקרקעין​ 

לפרטים  מחלקת הנדסה 086868450