ביקור שר החלקאות בואדי עתיר

תאריך עדכון: 27/05/2015