אי קליטת תושבי פזורה בישוב חורה

תאריך עדכון: 16/06/2015
 על פי החלטת מליאה מיום 8.6.2015 פורסמה הודעה לתושבי ם הבדואים בנגב על אי קליטת תושבי פזורה בישוב חורה ומתן עדיפות לתושבי הישוב