אישור תשוב

תושב יקר

ניתן לשלוח בקשה למחלקת הגביה לקבלת אישור תושב במייל, לאחר בדיקת הזכאות ישלח האישור למייל שצויין , ובמידה שכל הפרטים שנמסרו תקינים.
הצהרה
אני מבקש/ת ממועצת חורה להמציא לי אישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה או סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים) התשמ"ה-1985 הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. אני מצהיר כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה , בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג , ילדים) מתגוררים עימי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים מתנהלים בו. אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף.
נא להקפיד על רישום נכון לפי הדרישה, ובסיום לשלוח הבקשה
*- שדה חובה


יש להזין מספר בין 9 ספרות

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

אנא הזן מספר בלבד

אנא הזן מספר בלבד

אנא הזן כתובת מייל נכונה
קבצים מותרים מסוג pdf;jpeg;jpg;tif;tiff;gif;bmp;doc;docx;png ועד 2 מגה