אגפים ומחלקות

כתובת: ​ת"ד 6421, באר שבע 84162
טלפון: 08-6591300
פקס: 08-9972731

  
  
  
המחלקה לשירותים חברתיים08-6868470
לשכת ראש המועצה08-6868484inbalhura@gmail.com
מבקר המועצה08-6868421
מזכירות וכח אדם08-6868408mmhuramazkirut@gmail.com
מחלקת בטחון08-6868426
מחלקת גביה08-6868414
מחלקת גזברות08-6868410CFO.HURA@GMAIL.COM
מחלקת החינוך08-6868468
מחלקת הנדסה08-6868450hura.handasa@gmail.com
מחלקת ספורט ונוער08-6868422
מחלקת רישוי עסקים08-6868402​shefa.farhan1@gmail.com
עיר ללא אלימות08-6785459
תחבורה ציבורית054-6685617tahboraceboret@gmail.com