פרוטוקולי ועדות המועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

ועדהתאריךקישור לפרוטוקול
ועדת השלושה
03/01/2021
ועדת השלושה2021
ועדת השלושה
26/11/2020
ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
06/08/2020
ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
18/06/2020
ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
09/06/2020
ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
22/12/2019
ועדת השלושה2019
ועדת השלושה
21/08/2019
ועדת השלושה2019
ועדת השלושה
02/07/2019
ועדת השלושה2019
ועדת השלושה
10/02/2019
ועדת השלושה2019
ועדת השלושה
10/02/2019
ועדת השלושה2019
ועדת השלושה
22/01/2019
ועדת השלושה2019
ועדת השלושה
16/01/2019
ועדת השלושה2019
ועדת השלושה
31/12/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
23/12/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
13/11/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
16/10/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
18/02/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
18/02/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
18/02/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
18/02/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
18/02/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
18/02/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
18/02/2018
ועדת השלושה2018
ועדת השלושה
18/02/2018
ועדת השלושה2018
ועדת מכרזים
25/11/2015
ועדת מכרזים2015
ועדת ביקורת
22/11/2015
ועדת ביקורת2015
ועדת רכש
09/11/2015
ועדת רכש2015
ועדת רכש
08/10/2015
ועדת רכש2015
ועדת מכרזים
08/10/2015
ועדת מכרזים2015
ועדת רכש
28/08/2015
ועדת רכש2015