חברי המועצה

​​

שם​
מפלגה​
                            דואר אלקטרוני
אלעטאונה חאבסאלאולאןhebes5952@gmail.com
אבולקיעאן יצחקאלסלאח ולתע'יירEhd1202@gmail.com
אלנברי כאמל​​אלאולטןkmal.net@gmail.com@gmail.com
אבולקיעאן קאידאלאולאןkaedalk@gmail.com 
מסעד עודהאלאולאן
אבו סבית זעלאלאולאןRaby1960@gmail.com
אלטללקה אחמדאלאולאן 
אלטטלקה מוסאאלסלאח ולתע'יירmosa1957@gmail.com
אלנעאמי מאג'דאלאולאןMajed213@walla.co.il
אלדדא סלימאןאלסלאח ולתע'ייר kab2009@walla.com
אלסייד אחמדאלסלאח ולתע'ייר ahmad422172@gmail.com
​אלקיעאן יוסף

אלסלאח ולתע'ייר

​אבו אלקיעאן חליל
​אלסלאח ולתע'ייר