אודות

החזון

חורה איכותית ודינמית – שמירה והבטחת איכות ודינמיות בתהליך פיתוח והאיכלוס עפ"י יעדי תכנית מתאר של 35,000 נפש לשנת 2020.

 
המטרות המרכזיות

 • קידום החינוך להישגיות בולטת.
 • פיתוח מואץ של שכונות חדשות והגברת האיכלוס בהן.
 • השלמת ביצוע התשתיות הראשיות והשלמת הפיתוח בשכונות הותיקות.
 • שיפור מתמיד להעלאת רמת השירותים המוניציפליים לרמה נאותה של שביעות רצון הציבור.
 • פיתוח חיים קהילתיים והגברת מעורבות התושבים.
 • שיפור מתמיד להעלאת רמת השירותים המוניציפליים לרמה נאותה של שביעות רצון התושבים.
 • אימוץ עקרונות האמנה שנחתמה על ידי המרכז לשלטון המקומי.
 • הטמעת  מדיניות של שירותיות כלפי התושב אצל כל עובדי המועצה ואצל ספקי שירות חיצוניים (קבלנים עפ"י חוזה שירות).
 • עידוד מצויינות בקרב העובדים.
 • הקפדה על יחס אדיב, מסביר וסבלני כלפי כל תושב על ידי כל עובד.
 • הסברה והפצת מידע עדכני לתושב באופנים שונים.
 • יעילות - הקפדה על יעילות השרות וחסכון במשאבים.
 • קיום מעקב ופיתוח לקבלת שירותים טובים על ידי תאגידים חיצוניים כגון:
 • רישוי בניה - על ידי הועדה לתכנון ובניה המרחבית.
 • מד"א, שרותי כבאות, מ"י וכו'.
 • גיוס משאבים וניצולים להרחבת מגוון השירותים בכל תחומי הפעילות המוניציפלית – חינוך לא פורמלי, שירותי רווחה וחברה, פיקוח תברואי, תחזוקת תשתיות ופיתוחן, נטיעות וגינון, שיפור פני הישוב, שילוט, רישוי עסקים וכו'.
 • התייחסות לפניות התושב - הצעות ותלונות ומתן תשובה בזמן לכל פונה.
 • ביצוע סקרי שביעות רצון והתייחסות לתשובות.
 • אכיפת הוראות החוק - קביעת מדיניות אכיפה ברורה ויישומה באופן שוויוני כלפי כל חריגה מהוראות החוק.​