קידום העסקת עובדים עם מוגבלות

הודעה על מינוי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות- במועצה המקומית חורה
בישראל חיים כיום כ- 1,400,000 אנשים עם מוגבלות. מוגבלות יכולה להיות פיזית, חושית (כגון ראיה, שמיעה), קוגניטיבית, נפשית, תקשורתית ועוד. אנשים עם מוגבלות מהווים כ- 20% מהאוכלוסייה הבוגרת, אולם רק כמחצית מהם מועסקים. אנשים עם מוגבלות נתקלים לא פעם בסביבה לא נגישה או מפלה, כזו היוצרת עבורם חסמים למימוש זכותם הבסיסית להיות חלק טבעי בתוכה – בזכות ולא בחסד.
ב- 1.1.2017 נכנס לתוקף תיקון מס' 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , אשר מחייב גופים לנקוט מהלכים משמעותיים לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות.
על כל גוף ציבורי המונה מעל 25 עובדים למנות ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות. בנוסף, גופים ציבוריים מעל 100 עובדים מחוייבים ביצוג הולם של 5% עובדים עם מוגבלות.

פרטי הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות:
שם: לילך בנסימון
טלפון: 08-6868404
מייל: mmhuramazkirut@gmail.com

תוכניות שנתיות 

קישורים חיוניים: