תקציב ודוחות כספיים

​​​​​​​​​​​​​​ניתן לעיין באתר משרד הפנים לכל הדוחות הכספיים ולתקציבי הרשות לדוחות הכספיים 
בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

דוח/צו
תקציב לשנת 20162016תקציבים
תקציב ביצוע 20172017תקציבים
תקציב מתוכנן 20182018תקציבים
אישור תקציב 20182018תקציבים
תקציב 20182018תקציבים
דוח רבעוני 1 - לשנת 20192019דוחות רבעוניים
דוח רבעוני 2 - לשנת 20192019דוחות רבעוניים
דוח רבעוני 3 - לשנת 20192019דוחות רבעוניים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20162016תמצית נתונים כספיים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20172017תמצית נתונים כספיים
​​​