חוק חופש המידע

​​​​​​​​​הממונה על חופש המידע עו"ד יוסף אבו אלקיעאן. מייל: abu_ilgean@walla.co.il​

דוח/צומסנן
  
חוק חופש המידע1998
דיווח הממונה על חוק חופש המידע2015
חופש המידע - חוב חברי המועצה2015
חופש המידע - חובת הקלטת ישיבות מליאה2016
חופש המידע - ממונה תלונות ציבור2016

​​דיווחים

  • דו"ח הממונה לשנת 2016: לא התקבלו בקשות למידע.
  • דו"ח הממונה לשנת 2017: לא התקבלו בקשות למידע.
  • דו"ח הממונה לשנת 2018: לא התקבלו בקשות למידע. ​

  ההנחיות המנהליות שלפיהן פועל הרשות:
 
סעיף 7 א לתקנות חופש המידע :
התשלום בשיק לפקודת המועצה המקומית חורה
 
 פרטי חשבון הרשות:
בנק הפועלים
מספר חשבון: 51444
סניף 631
באר שבע