החברה הכלכלית


יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח חורה בע"מ - מר חאבס אלעטאונה
טלפון: 08-6868421
פקס:   08-6868499
דוא"ל: kal2013.hura@gmail.com 

​​​תוכנית שנתית