מוקד המועצה

​​מנהל המוקד: מר סאלם אלעאסם
טלפון:  6687*                           
שעות פעילות: 24/7​

פנייה באמצעות טופס מקווןיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567