מוקד המועצה

​​מנהל המוקד: מר סאלם אלעאסם
טלפון:  6687*
טלפון:   08-6868486
שעות פעילות: 24/7​

המוקד הנו הכתובת לפניות הציבור בכל מגעיו עם המועצה במקרים הדורשים מענה מידי או במקרים בהם
 נדרש שירות או צורך דחוף מחוץ לשעות הפעילות הרגילות של בעלי התפקידים במועצה, המוקד הינו זרוע 
השליטה והבקרה של המועצה ומחלקת הביטחון . במישור העירוני, המוקד הוא הכתובת המרכזית לקבלת
 פניות ותלונות תושבים על מפגעים או תקלות ביישוב ובאחריותו להפנות את התלונה ליחידות 
הביצוע במועצה תוך מעקב ובקרה עד גמר טיפול. התושב מקבל משוב באמצעות סמס עם קבלת הפניה ועם תום הטיפול בה.
במסגרת פעילותו הביטחונית משמש המוקד כגורם מפעיל ומתאם בין כל הגורמים ובהם: צה"ל, משטרה, כיבוי אש, מד"א 
וגורמי הביטחון של המועצה. בשעת חרום מהווה מוקד חירום עד להקמת מוקד מל"ח.​


פנייה באמצעות טופס מקוון



יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567