נהלים שונים

​​​​​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

נושאקישור לנוהל
ארנונהארנונה ותשלומי ארנונהארנונהארנונה
ארנונהבקשה לקבלת הנחה מארנונהארנונהארנונה
ארנונהכאות למתן הנחותארנונהארנונה
גביהמתן אישורים ממחלקת הגביהגביהגביה

​​​