אישור תושב

​​​תושב יקר
ניתן לשלוח בקשה למחלקת הגביה לקבלת אישור תושב במייל, לאחר בדיקת הזכאות ישלח האישור למייל שצויין , ובמידה שכל הפרטים שנמסרו תקינים.
נא להקפיד על רישום נכון לפי הדרישה, ובסיום לשלוח הבקשה.יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורתיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg עד גודל של 2 MB.
אני מצהיר/ה

אני מבקש/ת ממועצת חורה להמציא לי אישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה או סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים) התשמ"ה- 985
הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים.
אני מצהיר כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה , בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג , ילדים) מתגוררים עימי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים מתנהלים בו.
אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף.