טלפונים

יחידהמנהל/תטלפוןדוא"לטלפון נוסף/ פקס
מחלקת גביה 08-686841408-6868415
מחלקת הנדסה ולאד אלקז08-686845008-6519433
תחבורה ציבוריתאבו סבית זיאד054-6685617 
מחלקת גזברותגזברית המועצה: כהן לימור08-686841008-6512206
עיר ללא אלימותחליל אבולקיעאן08-6785459 
מחלקת החינוךיוסף אלעטאונה 08-686846808-6868432
מחלקת ספורט ונוערמר חאמד אבולקיעאן 08-686842208-6510985
מחלקת בטחוןנאפז אבולקיעאן08-686842608-6510985
מבקר המועצהסעיד אלנבארי08-6868421 
מזכירות וכח אדםע"ד יוסף אבו אלקעאן08-686840808-6868406
מחלקת רישוי עסקיםפרחאן אבו ריאש08-6868402050-4815530
לשכת ראש המועצהראש המועצה מר חאבס אלעטאונה08-686848408-6868442
המחלקה לשירותים חברתייםשחדה אלג'בור08-686847008-6519921